###GET /mpg/v2/clients/{clientId}/cards * **شرح:** سرویس دریافت لیست کارت‌های شتابی ثبت شده در سامانه پیوند * **اسکوپ:** ```card:list:get``` * **رویکرد:** ```Client_Credential``` ```````````````` {address}/mpg/v2/clients/{clientId}/cards?mobile={mobile}&trackId={trackId} ```````````````` <div class="sandboxaddress sandbox" id="sandbox" style="float:right" style="display: none" > https://sandboxapi.finnotech.ir<b><span class="finnotech-sandbox-address-text"> :address </span></b> </div> <div class="production-address production" style="float:right" style="display: block"> https://apibeta.finnotech.ir <b> :address </b> </div> #### Notes * در صورتی که با وارد کردن شماره همراه، در لیست شماره کارت‌هایی که در خروجی سرویس نمایش داده میشوند، شماره کارت مورد نظر خود را مشاهده نکردید لازم است برای افزودن شماره کارت مورد نظر به سامانه پیوند، به پیشخوان مجازی یا وب سایت بانک مربوطه مراجعه کرده و شماره کارت را در سامانه پیوند اضافه کنید. #### Headers مقادیر زیر باید در هدر قرار بگیرد ```````````````` Authorization : Bearer {Token} ```````````````` #### URI Parameters * **clientId: ** (اجباری) شناسه کلاینت #### Query Parameters * **trackId:** (اختیاری) کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. * example: ```get-list-0l12``` * **mobile: ** (اجباری) شماره موبایل بدون صفر ابتدای شماره، مانند 9356321021 ###Results Format #### Successful result format (status code 200) ```````````````` { "result": { "traceNumber": "12345" , "result": "0" , "description": "موفق" , "doTime": "1396/06/22 11:30:02" , "mobile": "9XXXXXXXXX" , "cardDetailList": [ { "index": "1" , "bankIdentify": "636214" , "bankName": "بانک آینده" , "lastFourDigits": "1111" } , { "index": "2" , "bankIdentify": "603799" , "bankName": "بانک ملی" , "lastFourDigits": "2222" } , { "index": "3" , "bankIdentify": "610433" , "bankName": "بانک ملت" , "lastFourDigits": "3333" } ] } , "trackId" : "get-list-0l12" , "status": "DONE" } ```````````````` * **result:** آبجکتی از پاسخ سرویس شامل: * **traceNumber:** شماره پیگیری (برای سایر سرویس‌ها مورد نیاز است) * **result:** نتیجه فراخوانی سرویس، برای اطلاع از مقادیر این فیلد به [اینجا](/v2/card-codes.html) مراجعه کنید * **description:** توضیحات تکمیلی در مورد نتیجه * **doTime:** زمان انجام تراکنش * **mobile:** شماره موبایل ارسال شده * **cardDetailList:** * **index:** ایندکس شماره کارت (برای سایر سرویس‌ها مورد نیاز است) * **bankIdentify:** شناسه بانک * **bankName:** نام بانک * **lastFourDigits:** چهار شماره آخر کارت * **status: ** وضعیت فراخوانی سرویس * DONE: فراخوانی موفق سرویس * FAILED: فراخوانی ناموفق سرویس * **error:** جزییات خطا (در صورت بروز خطا) * **trackId: ** کد پیگیری، اگر ارسال شده باشد همان مقدار برگردانده میشود و در غیر اینصورت یک رشته تصادفی تولید و برگردانده میشود #### UnSuccessful result format -------------------------------------- در اینجا میتوانید لیست خطاهای سرویس ها را مشاهده کنید [لیست خطاها](/v2/generic-errors.html)